wat is de redenaar

public speaking is retoriek

De Redenaar geeft lessen in public speaking, professioneel en praktisch, zonder de theoretische wortels van de retorica af te knippen. Geen litanie debattips, pitchtrucs en teksttechnieken, maar alles: van hand-en-voetwerk, over stemvolume tot stijlfiguren.

waarom

Omdat er alleen maar oorlogs- en geen vredesretoriek bestaat. Die smet moet eraf. Een politiek punt scoor je niet, een idee pitch je niet, een product verkoop je niet alleen om wat het waard is. Dat is niet vuil; spreken maakt je beter.

voor wie

Voor iedereen: een jaarlijkse lessenreeks voor studenten, debattrainingen voor politici, workshops voor bedrijven.

format

Zweef tussen improvisatietheater en een stoffige les. Een beetje theorie en een intensieve workshop, altijd op de leest van het publiek. Er is maar één zekerheid: iedereen spreekt.

retoriek voor studenten?

waarom de redenaar nodig is

en je zijn afwezigheid nog niet gemerkt hebt.
Oorlogs­retoriek en vredes­gesprekken: onzin. Alles is retoriek, maar we zijn blind.

Spreken is geen zilver meer, maar rul zand. We hebben het niet meer in de vingers, het liep er door met de tijd tot niemand ons meer op de korrel nam. Niemand studeerde af zonder retorica. Vandaag leren zelfs advocaten niet meer spreken. Als de dieren nog spraken, ze deden het beter.

Is dat overdreven? Jazeker, je hebt geen zandloper nodig om pauzes te timen, geen zes jaar jezuïeten om een betoog te schrijven, je hoeft geen dier te zijn om van verhalen te houden. Een mensenoor volstaat, maar we hebben al die vanzelfsprekendheden overboord gegooid omdat de verpakking niet meer telt. Goed spreken is voor gladde managers van schimmige bedrijven.

Zijn we er dan immuun voor? IJdele hoop, al oreren we slecht en is het verpakkingspapier even rul en goedkoop als de woorden geworden: we zijn blind. De trucjes, we herkennen ze niet meer. Sollicitaties, pitches, examens, debatten en trouwfeesten: we worden bedrogen. Iedereen, behalve de redenaar natuurlijk, want die grijpt bedrog met een gesloten palm.

wie zijn de redenaars

Geuploade afbeelding

Dietmar Hertsen

ingenieur met buikgevoel
Hoe sterk mijn punt ook, de taal van een ingenieur is krom Engels. Niet dat het op andere plaatsen veel rechter is. Wat is er gebeurd? Retoriek is een idee pitchen, een product verkopen, geen scheldwoord.
Geuploade afbeelding

Edward De Vooght

latinist met precisie
De teloorgang van de passie voor het gesproken woord is moeilijk te verteren voor een taal- en letterkundige. Met academische onderbouw en persoonlijke drijfkracht wil ik een nieuwe generatie mondig(er) maken.

reviews

info